ป้อมลงแม่กลอง ชูแก้ปัญหาคนจน

ป้อมลงแม่กลอง ชูแก้ปัญหาคนจน

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เผยดำเนินการปีเดียวมีคนจนในระบบลดลง เน้นน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 มาทำให้เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขความยากจนของคนในกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ต.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และคณะ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม มีนายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม นำเหล่าข้าราชการต้อนรับ

พล.อ.ประวิตรพร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ขอนแก่น เชียงราย นครพนม นครศรีธรรมราช และอุทัยธานี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจากจังหวัดสมุทรสงคราม มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวสรุปผลการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวม

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่งที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ทำให้การแก้ปัญหาความยากจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสงครามได้ผ่านการสำรวจพบว่ามีคนจนจำนวน 601 ครอบครัว (903 คน) ภายหลังได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ว ในปี 2563 มีคนจนเหลือจำนวน 465 ครัวเรือน (750 คน) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 136 ครัวเรือน นับเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ TPMAP จึงถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายชิ้นแรกของประเทศไทย ที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งครัวเรือนและบุคคล พร้อมทั้งยังสามารถให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตรและคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านข้อมูลในระบบ TPMAP

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สศช. และเนคเทค (NECTEC) รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการขจัดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนยากจนมีความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงานด้วยดี และเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อเนื่อง ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป ข่าวทั่วไทย

รองนายกฯยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนต่อกลุ่มคนจนเป้าหมาย ว่า จะต้องน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จริงจัง เพื่อให้คนยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข ก่อให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

 

 

ที่มา : www.thairath.co.th 

ติดตาม ข่าวทั่วไทย ได้ที่เว็บไซต์  www.siamnewsdaily.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *